Image of Ulumul Hadis

Text

Ulumul HadisHadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Hadis juga berfungsi sebagai penjelas dan penguat makna kandungan ayat-ayat Alquran, sehingga kedudukannya dalam agama Islam menjadi sumber dasar hukum kedua setelah Alquran sebagaimana telah disepakati oleh mayoritas ulama.Untuk dapat memahami hadis dengan baik dan benar, diperlukan suatu alat yang dapat mengantarkan seseorang untuk memudahkannya, yakni ulumul hadis, sebuah ilmu yang menuntun seseorang untuk mempelajari dan memperdalam hadis serta kajian keislaman secara komprehensif.Melalui buku ini, Abdul Majid Khon akan memaparkan tentang seluk-beluk hadis Nabi, mulai dari hadis dan hubungannya dengan Alquran, kedudukan hadis dalam Islam, sejarah penghimpunan dan pembinaan hadis, ilmu hadis dan sejarah perkembangan, istilah-istilah dalam ilmu hadis, hadis ditinjau dari kuantitas&perawi,&hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan, hadis dan sebab-sebab hingga biografi singkat beberapa perawi hadis.


Ketersediaan

56827ST 2X2.1 KHO u c.1Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing
56828ST 2X2.1 KHO u c.2Tersedia
56829ST 2X2.1 KHO u c.3Tersedia
56830ST 2X2.1 KHO u c.4Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing
56831ST 2X2.1 KHO u c.5Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
ST 2X2.1 KHO u c.1
Penerbit Amzah : JAKARTA.,
Deskripsi Fisik
15,5 x 23, HVS 60 gr, cover ac 210 gr
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9786028689618
Klasifikasi
2X2.1
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Ed. II
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain
Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this